Hudba je relax

Eva Farná

Ewa Farna - Znak

See video

 Znak je první polskou dospělou Ewinou písní. V červenci 2013 se točil ve Varšavě videoklip, ve kterém si mohli zahrát i Ewyni polští fanoušci.

 Idę sobię pustą drogą
Życie żyje obok mnie
O ou czuję, że donikąd mknę
Patrzę, w cieniu stoją buty
Widzę je jakby przez mgłę

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení