Hudba je relax

Hip-hop

Je tvořen ze dvou hlavních elementů, jimiž jsou DJing a rap. Hiphopová hudba vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich vkládá rapper (též označovaný jako MC=Microphone Controller). K již zmíněné hudbě, ať už reprodukované (DJing), nebo zpěvu (rap), patří grafický projev známý jako graffiti, akrobacie či tanec označovaný pojmem breakdance. Za pátý element je považován beatboxing.

Dr. Dre - The Watcher

See video

Když byla řeč o hiphopu, vzpomínám-li si dobře, když já jsem poslouchal hiphop, tak TOHLE jsem považoval za kvalitu)) [Derrick] 

Suvereno - Propaganda

See video

Politicky založená písnička tohoto rapera, který obyčejným lidem chce vyjádřit svůj názor na celosvětovou politiku. Souhlasím s tímto textem srdcem i duší. Nebylo by za škodu tohleto video přeložit do angličtiny :). [SiKíN]

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení