Hudba je relax

Jana Lota

Jana LOTA - Ticha

See video

Víte, že zpěvačka Jana Lota má ráda thajský box a vystudovala zpěv? Ve videoklipu "Tichá"uvidíte kromě samotné zpěvačky Jany Loty i herce Marka Taclíka a taneční skupinu Sidereu. Režii snímku měl pod palcem Zdeněk Sopůšek a na songu samotném Lota spolupracovala s Miroslavem Chyškou z formace J.A.R..

Na začátku ticho a nikdo tu není.
Na samém začátku ticho a nikdo tu není.

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení