Hudba je relax

SlipKnoT - Snuff

See video

Slipknot je devítičlenná americká hudební skupina, hrající crossover metal, tzn. kombinaci všech prvků metalu. /Rhodan/ Je známá především bizarními kostýmy a maskami jejich členů a drsným osobitým stylem.  Své první album Mate. Feed. Kill. Repeat.. vydal Slipknot za vlastní peníze. Vydalo se ho 1000 kusů a ihned bylo vyprodáno.

Slipknot je devítičlenná americká hudební skupina, hrající crossover metal, tzn. kombinaci všech prvků metalu. Je známá především bizarními kostýmy a  maskami jejich členů a drsným osobitým stylem. Své první album Mate. Feed. Kill. Repeat.. vydal Slipknot za vlastní peníze. Vydalo se ho 1000 kusů a ihned bylo vyprodáno.

 

Text skladby :

Bury all your secrets in my skin
Come away with innocence, and leave me with my sins
The air around me still feels like a cage
And love is just a camouflage for what resembles rage again...

So if you love me, let me go. And run away before I know.
My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there.
Deliver me into my Fate - If I'm alone I cannot hate
I don't deserve to have you...
My smile was taken long ago / If I can change I hope I never know

I still press your letters to my lips
And cherish them in parts of me that savor every kiss
I couldn't face a life without your light
But all of that was ripped apart... when you refused to fight

So save your breath, I will not hear. I think I made it very clear.
You couldn't hate enough to love. Is that supposed to be enough?
I only wish you weren't my friend. Then I could hurt you in the end.
I never claimed to be a Saint...
My own was banished long ago / It took the Death of Hope to let you go

So Break Yourself Against My Stones
And Spit Your Pity In My Soul
You Never Needed Any Help
You Sold Me Out To Save Yourself
And I Won't Listen To Your Shame
You Ran Away - You're All The Same
Angels Lie To Keep Control...
My Love Was Punished Long Ago
If You Still Care, Don't Ever Let Me Know
If you still care, don't ever let me know...

 

A česky :

Ukryj všechny svá tajemství pod mou kůži
odejdi s nevinností
a nech mě s mými hříchy
Vzduch kolem mě je pořád jako klec
Láska je zástěrka pro to co se zas podobá hěvu

Takže jestli mě miluješ, nech mě jít
A uteč, než to zjistím
Mé srdce je moc temné na to, aby ho to zajímalo
Nemůžu zničit co v něm není
Ponech mě mému osudu
Nemůžu nenávidět pokud jsem sám
Nezasloužím si tě
Už dávno mě přešel smích
jestli můžu něco změnit, snad se to nikdy nedozvím

Stále tisknu své rty k tvým dopisům
a opatruji je na místech
kde si vychutnám každý polibek
nemohl bych žít bez tvého světla
ale bylo rozbito na kousíčky
když jsi odmítla bojovat

Tak šetři dechem, mně je to fuk
vyjádřil jsem se snad jasně
neumíš nenávidět natolik, abys mohla milovat
Nebo to snad mělo být dost?
Jen si přeju, abys nebyla mou přítelkyní
Byl bych tě nakonec schopný ranit
nikdy jsem netvrdil ze jsem svatý
Dávno nejsem čím jsem býval
Nechat tě jít znamenalo konec nadějí

No tak už to konečně vzdej
A brobodni svou lítostí mou duši
nikdy si nepotřebovala pomoc
zaprodala jsi mě abys zachránila sebe
Nebudu dál poslouchat tvý kecy
Zdrhlas, jsi pořád stejná
andělé lžou, aby si udrželi kontrolu
Za lásku jsem byl dávno potrestanej
Takže jestli ti ještě nejsem ukradenej, neříkej mi to
Takže jestli ti ještě nejsem ukradenej, neříkej mi to

 

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení