Hudba je relax

Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J

See video

Katy Perry se ve svém posledním videoklipu „Dark Horse“ proměnila v Kleopatru. Děj klipu je o tom, že několik arogantních faraónů chce na Kleopatru zapůsobit. Přinášejí různé dary, ale žádný muž se nemůže vyrovnat egyptské královně. Ta se nakonec promění v třpytivý písek. Ze sarkofágu pak Juicy J zarapuje své verše.
Videoklip „Dark Horse“ třpytí pestrými barvami, blýská zlatem a drahým kamením. Singl produkoval Dr. Luke a Max Martin a je z platinového alba „Prism“.

Já věděla,
Že ses ke mně chystáš přijít
A tady jsi
Ale radši si vyber opatrně
Protože já...
Já jsem schopna čehokoliv
Čehokoliv
A všeho

Original (česky pod tím):

eah, I know what it is
Katy Perry, Juicy J
Let's rain

I knew you were
You were gonna come to me
And here you are
But you better choose carefully
Cause I...
I'm capable of anything
Of anything
And everything

Make me your Aphrodite
Make me your one and only
But don't make me your enemy
Your enemy
Your enemy

So you wanna play with magic
Boy you should know what you're fallin' for
Baby do you dare to do this?
Cause I'm comin' at you like a dark horse

Are you ready for?
Ready for
A perfect storm
Perfect storm
Cause once you're mine
Once you're mine
There's no goin' back

Mark my words
This love will make you levitate
Like a bird
Like a bird without a cage
We're down to Earth
If you choose to walk away
Don't walk away

It's in the palm of your hand now baby
It's a yes or a no
No maybe
So just be sure
Before you give it up to me
Up to me
Give it up to me

So you wanna play with magic
Boy you should know what you're fallin' for
Baby do you dare to do this?
Cause I'm comin' at you like a dark horse

Are you ready for?
Ready for
A perfect storm
Perfect storm
Cause once you're mine
Once you're mine
There's no goin' back

She's a beast
I call her Karma
She eat your heart out
Like Jeffrey Dahmer
Be careful
Try not to lead her on
Shawty's heart was on steroids
Cause her love was so strong
You may fall in love
When you meet her
If you get the chance you better keep her
She's sweet as pie but if you break her heart
She turn cold as a freezer
That fairy tale ending with a knight in shining armor
She can be my Sleeping Beauty
I'm gon' put her in a coma
Woo!
Damn I think I love her
Shawty so bad
I'm sprung and I don't care
She got me like a roller coaster
Turn the bedroom into a fair
Her love is like a drug
I was tryna hit it and quit it
But lil'mama so dope
I messed around and got addicted

So you wanna play with magic
Boy you should know what you're fallin' for
(You should know)
Baby do you dare to do this?
Cause I'm comin' at you like a dark horse
(Like a dark horse)

Are you ready for?
Ready for (Ready for)
A perfect storm
Perfect storm (A perfect storm)
Cause once you're mine
Once you're mine (ohhhh)

ČESKY:

Jo, vím co to je
Katy Perry, Juicy J
Nechť prší

Já věděla,
Že ses ke mně chystáš přijít
A tady jsi
Ale radši si vyber opatrně
Protože já...
Já jsem schopna čehokoliv
Čehokoliv
A všeho

Udělej si ze mě svoji Afroditu
Udělej si ze mě svoji jedinou
Ale nedělej si ze mě svého nepřítele
Svého nepřítele
Svého nepřítele

Takže ty si chceš hrát s kouzly
Chlapče, měl bys vědět, do čeho jdeš
Zlato, troufáš si do toho?
Protože já k tobě přicházím jako temný kůň

Jsi připraven na...
Připraven na...
Perfektní bouři
Perfektní bouři
Protože když jsi jednou můj...
Když jsi jednou můj...
Už není cesty zpět

Poznamenej si moje slova
Tahle láska tě přinutí levitovat
Jako pták
Jako pták bez klece
Spadneme na Zemi
Pokud si vybereš odejít
Neodcházej

Teď je to ve tvých rukou, zlato
Buďto ano, nebo ne
Žádné možná
Tak se jen ujisti
Předtím, než se mi odevzdáš
Mi odevzdáš...
Než se mi odevzdáš

Takže ty si chceš hrát s kouzly
Chlapče, měl bys vědět, do čeho jdeš
Zlato, troufáš si do toho?
Protože já k tobě přicházím jako temný kůň

Jsi připraven...
Připraven na...
Perfektní bouři
Perfektní bouři
Protože, když jsi jednou můj
Když jsi jednou můj
Už není cesty zpět

Ona je bestie
Říkám jí Karma
Sní tvé srdce
Jako Jeffrey Dahmer
Buď opatrný
Nesnaž se ji zlákat
Srdce tý kočky bylo na steroidech
Protože její láska byla tak silná
Můžeš se zamilovat
Když ji potkáš
Jestli dostaneš šanci, radši se jí drž
Je sladká jako zákusek ale jestliže ji zlomíš srdce
Zchladne jako mrazák
Pohádka končí s rytířem v lesklé zbroji
Ona může být má Růženka
Dám ji do komatu
Woo!
Sakra, myslím si, že ji miluji
Kočka tak zlá
Objevuji se a nestarám se
Dostala mě jako horská dráha
Proměnila ložnici na veletrh
Její láska je jako droga
Pokoušel jsem to zničit a ukončit
Ale lil'mama taková droga
Motal jsem se kolem a stal se závislým

Takže ty si chceš hrát s kouzly
Chlapče, měl bys vědět, do čeho jdeš
(Měl bys vědět)
Zlato, troufáš si do toho?
Protože já k tobě přicházím jako temný kůň
(Jako tichá voda)

Jsi připraven...
Připraven na.. (Připraven na)
Perfektní bouři
Perfektní bouři (Perfektní bouři)
Protože, když jsi jednou můj
Když jsi jednou můj (ouuuu)
Už není cesty zpět

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení